Büküm Teknlojosi

Melilebukmeetallerin ısı yardımı olmadan ve talaş kaldırmadan, kalıcı biçim değişimine (plastik şekil değişimine) uğrayacak şekilde, eğme kuvvetleri altında, şekil değiştirmesine bükme denir. Şekil 1.1’de, eğme kuvveti uygulanarak bükme işleminin yapılması gösterilmektedir.

1.2. Eğme Bükmenin Gereği ve Önemi

İş parçalarının tasarlanması ve üretilmesinde değişik işlemler uygulanabilir.

(markalama, kesme, delme, kaynak ,v.b.) Bu işlemlerden biri de bükme işlemidir. Sacların, içi dolu malzemelerin ve boru profillerin, eğme-bükme işlemlerini, çelik eşya, dekoratif demircilik, makine imalat, çelik yapı gibi bir çok sektörde görmekteyiz. Bükme işlemi:
İş parçasını değişik şekillerde üretmek,İnce saclara şekle bağlı olarak dayanım kazandırmak amacı ile yapılır.

bukmeislemi

1.3. Eğme Bükme Bölgesindeki Değişimlerin ve Tarafsız (Nötr) Eksenin Tanımı

Bükme esnasında iş parçasının dış yüzeyi çekme kuvvetleri etkisiyle uzar. İç yüzey basma kuvvetleri etki ile kısalır. İkisinin arasında bulunan bir merkez eksen ise sabit kalır, uzama ya da kısalma meydana gelmez. Parçanın ekseninden ya da eksene yakın bir yerden geçtiği için, nötr eksen adını alır. Şekil 1.3’de çekme ve basma bölgesindeki değişim görülmektedir

tarafsizeksen

1.4. Eğme Bükmede Açınım Boyu Hesabı

1.4.1. Dolu Malzemelerin Açınım Boyu Hesabı

Öacinimhesaprnek1 : Şekil 1.4’te, 10×10 kesitli malzemeden, 55mm yarı çapında bir halka yapılmıştır.

Malzemenin kaç mm uzunluğunda kesilmesi gerektiğini bulunuz?

L= Açınım boyu (Kesilecek parça boyu ) (mm),

RB= Bükülen parçanın iç yarı çapı (mm),

RN=Bükülen parçanın nötr ekseni (mm),

RÇ= Bükülen parçanın çekilen ekseni (mm),

a = Bükülen parçanın kalınlığı(mm),

α= Bükme açısı

L= 2 x Л x RN x αo/360o

L= 2 x 3,14 x 50 x 360o / 360o

L= 314 mm (Kesilecek parça boyu)

Örnek2: Şekil 1.5’te, 10mm kalınlığındaki malzemeden, yarı çapı 60 olacak şekilde

bükme işlemi yapılıyor. Resme göre açınım boyunu (malzemenin kesilecek boy ölçüsü hesaplayınız ?

L=L1+ ( 2πRN90o ) / 360o + L2+( 2πRN90o)/ 360o +L3+( 2πRN45o )/ 360o +L4

L=150 +(2 x3,14x65x90) /360 +200+(2×3,14x65x90)/360 +200+(2×3,14x65x45)/360+170
acinimhesap1L=975.125mm (Kesilecek boy)

1.4.2. Sac Malzemelerin Açınım Boylarının Hesaplanması

3 mm kalınlığa kadar sac malzemelerin açınım boyları hesaplanır iken nötr eksen dikkate alınmaz.Bu kalınlığa kadar sac malzemelerin hesaplanması, RB (basmaya maruz kalan eksen) eksenleri arasındaki mesafelerin toplamı ile bulunur.

acinimhesap2

21 Nisan 2017
5.304 kez görüntülendi