Kaynak

Anasayfa » Kaynak

Firmamızda Gaz altı kaynak – Aluminyum Kaynağı – Argon Kaynağı ve Punta kaynağı yapılmaktdaır.

KAYNAK YÖNTEMLERİNİN SINIFLANDIRILMASI

Temel olarak kaynaklanan malzemenin cinsine göre, kaynak sırasında tatbik edilen işlemlere ve kaynak işleminin maksadına göre sınıflandırma yapılır.


Kaynak uygulandığı malzeme cinsine göre ikiye ayrılır;

Metal malzeme kaynağı: Metalik malzemeyi ısı veya basınç veya her ikisini birden kullanarak aynı cinsten ve erime aralığı aynı olan veya yaklaşık bir malzeme katarak veya katmadan yapılan sökülemez şekildeki birleştirmeye “Metal Malzeme Kaynağı ” adı verilir.
Plastik malzeme kaynağı: Aynı veya farklı cinsten termoplastik (sertleşmeyen plastik) malzemeyi ısı ve basınç kullanarak ve aynı cins bir plastik ilave malzeme katarak veya katmadan yapılan sökülemez şekildeki birleştirmeye ‘‘plastik malzeme kaynağı’’ denir.

Kaynak yapılış gayesine göre ikiye ayrılır;
 Birleştirme kaynağı: iki veya daha fazla malzemeyi sökülemez bir bütün haline getirmek için yapılan kaynağa birleştirme kaynağı denir.
 Dolgu kaynağı: Bir iş parçasının hacmindeki eksikliği tamamlamak veya hacmini büyütmek, ayrıca korozyona veya aşındırıcı tesirlere karşı korumak maksadıyla üzerine sınırlı bir alan dâhilinde malzeme kaynak etmektir. Kaplama, zırhlama,tampon tabaka kaplama örnek olarak verilebilir.

Kaynak uygulanış şekline göre dörde ayrılır;

  •  El kaynağı: Kaynak, yalnız el ile sevk edilen bir kaynak aleti vasıtası ile yapılır.
  • Yarı mekanize kaynak: Kaynak aleti el yerine kısmen mekanize edilmiş bir vasıta ile sevk edilir.
  • Tam mekanize kaynak: Kaynak aleti el yerine tamamen mekanize edilmiş bir makine ile sevk edilir.
  • Otomatik kaynak: Gerek kaynak işlemi gerekse iş parçasının değiştirilmesi gibi bütün ana ve yardımcı işlemler tam olarak mekanize edilmiştir

Kaynak, işlemin cinsine göre ikiye ayrılır;
Eritme kaynağı: Malzemeyi yalnız sıcaklığın tesiri ile bölgesel olarak eritip, bir ilave metal katarak veya katmadan sökülemeyecek şekilde birleştirmektir.
Basınç kaynağı: Malzemeyi genellikle ilave metal katmadan basınç altında bölgesel olarak ısıtıp sökülemeyecek şekilde birleştirmektir.

Metallerin eritme kaynağında kullanılan enerjinin elde edilişine göre eritme kaynağını beşe ayırabiliriz.
1 Yanıcı gaz ve yakıcı gaz karışımı(asetilen/oksijen)
2 Bir akım devresinin kutupları arasında meydana gelen ark
3 Elektrik akımı (ohm direnci)
4 Sıvı (yüksek sıcaklıktaki metal eriği, ohm direnci)
5 Enerji zengini ışınlar (Lazer, elektronlar)

Herhangi bir kaynak yöntemi, dört gereksinime cevap vermelidir.
Bunlar;
1 Ergime ya da basınçla birleştirmeyi meydana getirecek enerjiyi sağlaması,
2 Birleşme yüzeylerinden yüzeysel bulaşmaları (pislikleri, kirlenmeleri) atacak bir tertip,
3 Atmosferik bulaşmalar veya bunların etkilerinden kaçınma,
4 Kaynak metalürjisinin kontrolü